Pret redus!
Dezinfectant instrumentar Bossklein 1 L

Dezinfectant instrumentar Bossklein 1 L

Dezinfectant concentrat pentru instrumentar,freze si instrumentar endodontic.. 1 litru

Topdental

BOSI1

281 Produse

59,00

-28,71 lei

87,71 lei

Dezinfectant concentrat pentru instrumentar,freze si instrumentar endodontic.

 

Fara Aldehyde si phenol.

 

Mod de utilizare : 2% sau 4% soluție. Se adaugă 20 ml la 1 litru apă curată (2%). Timpul minim de înmuiere (2%): 5 minute (virucid, bactericide, sporicide), 15 minute (fungicide).

A nu se depăși timpul de  înmuiere recomandat. După dezinfecție, clătiți cu atentie  instrumentele  cu apă distilată sau obtinuta prin osmoza inversa.

Se utilizează o soluție de 4% pentru instrumentele foarte murdare. Schimbati soluția săptămânal sau zilnic in functie de gradul de utilizare. In cazul în care murdăria fizică apare in solutie, schimbati solutia mai devreme. Nu folosiți pe materiale aliate, din fontă maleabilă sau piese turnate din aluminiu ex citoject seringă etc.

 

Pericol :
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P260 - Nu se va respira praful / fumul / gazul / ceața

/ vaporii / spray-ul. P264 - Se spală bine după manipulare. P273 - A se evita dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / feței. P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați / scoateti imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș. P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți. A nu se utiliza după data de expirare.

Spectru de eficienta & Expunerea in timp

 

Bacterial 15 min: Pseudomonas aeruginosa 15 min - Staphyloccocus aureus 15 min - Enterococcus hirae 15 min - Salmonella typhimurium 5 min - Legionella pneumophila 5 min

Candida albicans 15min

 

Virusuri: HIV1 -5min ; Virusul gripal uman B- 2min ; Virusul hepatitei C -5min

 

Standarde de testare

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476.

Produse in aceeasi categorie